Navigačný riadok

e-Komisia

Jadrom každej modernej správy sú informačné a komunikačné technológie.V tejto oblasti sa Komisia od počiatku veľmi aktívne usiluje podporovať transformáciu verejných správ na e-správy.

Aj my sa samozrejme snažíme uplatňovať to, o čom iných presviedčame.Iniciatíva za e-Komisiu sa odvíja od Bielej knihy o reforme.Tá je o tom, ako môže Komisia poskytovať lepšie, efektívnejšie z pohľadu nákladov, transparentné a bezpečné služby pracovníkom, partnerským správam, podnikateľom a občanom.

Komisia prijala strategický rámec, „e-Komisia 2006-2010“ pdf - 85 KB [85 KB] , zameraný na to, aby sa z Komisie stala prvotriedna e-správa s cieľom zlepšiť svoju efektivitu a transparentnosť pomocou najlepšieho využitia informačných a komunikačných technológií.(IKT).

Podrobnejšie informácie o projektoch e-Komisia English (en) .

Commission civil service