Ścieżka nawigacji

e-Komisja

Technologie informacyjne i komunikacyjne leżą w samym sercu każdej nowoczesnej administracji. Komisja zawsze starała się promować transformację administracji publicznej w e-administrację.

Oczywiście sama Komisja również stara się postępować zgodnie z hasłami, które głosi. Inicjatywa e-Komisja ma swój początek w białej księdze w sprawie reformy. Chodzi w niej o to, by Komisja mogła świadczyć lepsze, bardziej efektywne pod względem kosztów, przejrzyste i bezpieczne usługi swoim pracownikom, współpracującym z nią administracjom, przedsiębiorstwom i obywatelom.

Komisja przyjęła ramy strategiczne „e-Komisja 2006-2010 pdf - 85 KB [85 KB] ”  mające uczynić ją przodującą e-administracją, co pozwoli na poprawę jej efektywności i przejrzystości poprzez optymalne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Więcej na temat projektów związanych z inicjatywą „e-Komisja English (en) ”.

Commission civil service