E-komisjon

Info- ja sidetehnoloogia on kaasaegse halduse põhiosa.Selles valdkonnas on komisjon äärmiselt tegev, püüdes tehnoloogia kasutuselevõtust saadik edendada avaliku halduse üleminekut e-haldusele.

Loomulikult püüame käituda oma sõnade järgi.E-komisjoni algatus käivitati reforme käsitleva valge raamatuga,milles uuriti, kuidas komisjon saab oma töötajatele, partneritele, ettevõtetele ja kodanikele paremaid, majanduslikult tasuvamaid, läbipaistvamaid ja ohutumaid teenuseid osutada.

Komisjon võttis vastu strateegilise raamistiku "e-Commission 2006-2010" pdf - 85 KB [85 KB] , milles on püstitatud komisjoni eemärk saada kõrgetasemeliseks e-haldusorganisatsiooniks, et suurendada info- ja sidetehnoloogia abil tõhusust ja läbipaistvust.

Lisateave e-komisjoni projektide kohta.Commission civil service
Viimati muudetud: 09/12/2010 | Üles