Διαδρομή πλοήγησης

Ηλεκτρονική Επιτροπή (e- Commission)

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε σύγχρονης διοίκησης. Η Επιτροπή δραστηριοποιήθηκε εξαρχής στον τομέα αυτό, πρωτοστατώντας στην προσπάθεια μεταμόρφωσης των δημόσιων διοικήσεων σε ηλεκτρονικές διοικήσεις. 

Είναι προφανές ότι πάντα προσπαθούμε να κάνουμε πράξη ό,τι πρεσβεύουμε.Η πρωτοβουλία για μία ηλεκτρονική Επιτροπή έχει τις ρίζες της στο Λευκό Βιβλίο για τη μεταρρύθμιση.  Αφορά το πώς η Επιτροπή θα μπορεί να παρέχει καλύτερες, αποτελεσματικότερες ως προς το κόστος, διαφανείς και ασφαλείς υπηρεσίες προς το προσωπικό της, τις διοικήσεις με τις οποίες συνεργάζεται, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Η Επιτροπή θέσπισε ένα στρατηγικό πλαίσιο, "e-Commission 2006-2010" pdf - 85 KB [85 KB] , με σκοπό να δημιουργήσει προηγμένη ηλεκτρονική διοίκηση που θα αποβλέπει στην αύξηση της αποδοτικότητας και της διαφάνειάς της με την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Περισσότερα για τα σχέδια e-Commission English (en) .

Commission civil service