Cesta

Elektronická Komise

V jádru každé moderní správy jsou informační a komunikační technologie. Komise byla v této oblasti vždy velmi aktivní a od samého počátku se snažila podporovat přechod správních orgánů na elektronickou správu.

Samozřejmě nejsme z těch, kdo kážou vodu a pijí víno. Iniciativa elektronická Komise má svůj původ v Bílé knize o reformě. Cílem je, aby Komise svým zaměstnancům, partnerským orgánům, podnikům a občanům poskytovala lepší, hospodárnější, transparentnější a bezpečnější služby.

Komise přijala strategický rámec elektronická Komise 2006-2010 pdf - 85 KB [85 KB] s cílem stát se prvotřídní elektronickou správou, aby zlepšila svou účinnost a transparentnost nejlepším využíváním informačních a komunikačních technologií.

Zde se o projektech iniciativy elektronická Komise English (en) dozvíte více.

Commission civil service