Kruimelpad

Werkgroepen oprichten om deskundig advies te verstrekken

Vania is in 1962 geboren in Montana, een kleine stad aan de Ogosta-rivier in Bulgarije.Ze woont al meer dan 13 jaar in Brussel en werkt tegenwoordig voor het directoraat-generaal Energie en vervoer, waar ze zorgt voor de werkgroepen van het Europees forum voor energie en vervoer.Dit forum is een raadgevend orgaan dat de Commissie wijst op de mening van deskundigen en de bevolking, wanneer zij het energie- en vervoerbeleid ontwerpt.

Vania

Een van Vanias stokpaardjes is het betrekken van de "buitenwereld" in EU-discussies. Doordat zij vloeiend zeven talen spreekt, kan zij tegenstellingen overbruggen en mensen uit verschillende landen helpen elkaar te verstaan en samen te werken.  "We moeten ervoor zorgen dat onderwerpen zoals energie-efficiëntie en vervoersinfrastructuur worden doorgepraat met deskundigen van ondernemingen, operatoren en consumenten uit de hele EU, zodat de Commissie goed op de hoogte is van de diverse standpunten en situaties in de lidstaten.Door specialisten al heel vroeg bij de debatten over ons beleid te betrekken, kunnen we inschatten wat de EU-burgers over deze onderwerpen denken en ervoor zorgen dat ons beleid gemakkelijker wordt aanvaard door de bevolking."

Na haar PhD Economie aan de Staatsuniversiteit van Moskou, zette Vania haar postdoctorale opleiding voort in Londen, Berlijn, Salzburg, Kiel en Parijs.Zij kwam voor het eerst in contact met de Commissie toen zij als PhD-studente EU-subsidies ontving om na te gaan wat Bulgarije kon opsteken van de ervaringen van de EU op het gebied van personeelsbeleid en hoogtechnologische producten.In 1994 kwam ze naar Brussel als stagiaire en hielp er in DG Onderzoek bij de contacten met landen buiten de EU.In 1996 was ze de eerste Bulgaarse die in het Europees Parlement werkte. Zij adviseerde er de parlementsleden over uitbreiding van de EU en milieukwesties.In 2003 ging ze weer bij de Commissie werken, nu voor DG Energie en vervoer.

Vania stelt het vooral op prijs dat haar collega's uit zoveel verschillende landen komen, wat haar de kans geeft nieuwe perspectieven en nieuwe standpunten te ontdekken."Victor Hugo zei dat Europa met de hele mensheid te maken heeft", zegt ze, "maar het gaat ook over integratie en het verbinden van verschillende soorten mensen".

Commission civil service