Navigációs útvonal

Szaktanácsadást biztosító munkacsoportok szervezése

Vania 1962-ben született egy bolgár kisvárosban, az Ogoszta folyó partján fekvő Montanában. Több mint 13 éve Brüsszelben él, ahol jelenleg az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóságon dolgozik. Munkája során az Európai Energiaügyi és Közlekedési Fórum munkacsoportjainak tevékenységét segíti.A fórum tanácsadó testület, mely arról gondoskodik, hogy a Bizottság meghallgassa a szakértők és a polgárok véleményét, amikor energia- és közlekedésügyi kérdésekben szakpolitikai javaslatokat fogalmaz meg.

Vania

Vania nagy érdeklődést tanúsít aziránt, hogy a „külvilágot” bevonja az uniós vitafolyamatba. Örömmel vesz részt az akadályok és korlátok felszámolásában, és mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a különböző nemzetiségű emberek közötti együttműködést és a kölcsönös megértést. Ennek során nagy hasznára van, hogy hét nyelven beszél folyékonyan.„Biztosítanunk kell, hogy az ágazati szakértők, a szolgáltatók és a fogyasztók Európa-szerte véleményt mondhassanak aktuális kérdésekben, így például az energiahatékonyság és a közlekedési infrastruktúra témájában. A Bizottságnak pontos képet kell alkotnia a tagállamokban uralkodó különféle nézetekről és az eltérő helyi viszonyokról.Ha a szakértőket már idejekorán bevonjuk a szakpolitikai vitafolyamatba, felmérhetjük, hogyan vélekednek az európai polgárok az adott kérdésekről, s így elősegíthetjük, hogy szakpolitikai döntéseink kedvezőbb fogadtatásra találjanak körükben.”

Azt követően, hogy a Moszkvai Állami Egyetemen doktori fokozatot szerzett közgazdaságtudományból, Vania Londonban, Berlinben, Salzburgban, Kielben és Párizsban folytatta posztgraduális tanulmányait.Első alkalommal akkor került kapcsolatba a Bizottsággal, amikor PhD-hallgatóként uniós ösztöndíjat kapott. Kutatási témáját az a kérdés jelentette, milyen tanulságokkal szolgálhatnak Bulgária számára az emberi erőforrások és a csúcstechnológiai termékek terén rendelkezésre álló uniós tapasztalatok.Vania 1994-ben érkezett Brüsszelbe, ahol gyakornokként dolgozott a Kutatási Főigazgatóságon. Feladata az volt, hogy kapcsolatokat építsen ki Európai Unión kívüli országokkal.1996-ban ő lett az Európai Parlament első bolgár munkatársa; tanácsadóként bővítéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben segítette a parlamenti képviselők munkáját.2003-ban visszatért a Bizottsághoz, ahol az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóságnál helyezkedett el.

Vania nagyon örül annak, hogy a Bizottságnál multikulturális környezetben dolgozhat. Kollégái révén, akik más-más ország szülöttei, új nézőpontokkal és más szemléletmódokkal ismerkedhet meg.„Victor Hugo valaha azt mondta, Európa lényege a humanitás... Ugyanígy elválaszthatatlan tőle az integráció, vagy azok az emberi kapcsolatok, melyek a más-más típusú emberek között kialakulnak.”

Commission civil service