Navigointipolku

Asiantuntijatyöryhmien apuna

Vania syntyi vuonna 1962 Montanassa, joka on pieni kaupunki Ogosta-joen rannalla Bulgariassa. Hän on ollut Brysselissä yli 13 vuotta ja työskentelee nykyisin energian ja liikenteen pääosastossa, jossa hän huolehtii eurooppalaisen energia- ja liikennefoorumin työryhmistä. Kyseessä on neuvoa-antava komitea, jonka avulla halutaan varmistaa, että komissio kuulee asiantuntijoiden ja tavallisten kansalaisten mielipiteitä energia- ja liikennekysymyksissä.

Vania

Vania haluaa saada mahdollisimman monia tahoja mukaan keskusteluun, rikkoa raja-aitoja ja auttaa monipuolisella kielitaidollaan eri maista tulevia henkilöitä ymmärtämään toisiaan ja tekemään yhteistyötä. "Tehtävänämme on varmistaa, että esimerkiksi energiatehokkuuteen ja liikenneinfrastruktuuriin liittyvistä kysymyksistä keskustellaan niin alan teollisuuden ja ammattilaisten kuin palvelujen käyttäjienkin kanssa. Mielipiteet ja tilanteet voivat vaihdella huomattavasti myös eri puolilla EU:ta. Kun asiantuntijat otetaan mukaan keskusteluun jo päätöksenteon alkuvaiheessa, saamme käsityksen siitä, mitä kansalaiset ajattelevat kustakin kysymyksestä ja voimme ottaa sen huomioon päätöksenteossa. Siten päätösten toivotaan olevan enemmän kansalaisten mielen mukaisia."

Vania väitteli taloustieteen tohtoriksi Moskovan valtionyliopistosta ja jatkoi sen jälkeen opintojaan Lontoossa, Berliinissä, Salzburgissa, Kielissä ja Pariisissa. Hänen väitöskirjansa käsitteli inhimillisten voimavarojen ja korkean teknologian tuotteiden hyödyntämistä Bulgariassa, ja hän sai sitä varten rahoitusta EU:lta. Tämä oli hänen ensimmäinen yhteytensä komissioon. Brysseliin Vania saapui ensimmäistä kertaa vuonna 1994 ja työskenteli harjoittelijana tutkimuksen pääosastossa. Hän avusti yhteyksien luomisessa EU:n ulkopuolisiin maihin. Vuonna 1996 hänestä tuli ensimmäinen bulgarialainen, joka työskenteli Euroopan parlamentissa. Hän toimi siellä parlamentin jäsenten neuvonantajana laajentumiseen ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä. Komissioon, nyt energian ja liikenteen pääosastoon hän palasi töihin vuonna 2003.

Vania nauttii erityisesti työskentelystä monista eri kansallisuuksista koostuvassa työyhteisössä. Hänestä monikulttuurisuus avaa uusia näkökulmia ja lähestymistapoja asioihin. Hän toteaa, että Victor Hugolle Eurooppa tarkoitti humanistisia ihanteita. Vania itse lisää määritelmään yhdentymisen ja yhteydet erilaisten ihmisten välillä.

 

Commission civil service