Sökväg

Visste du att

...EU är drivande när det gäller ”Kyotoprotokollet” och minskningen av de luftföroreningar som orsakar växthuseffekten?Människor i EU är mycket miljömedvetna. Därför går EU i spetsen för det internationella arbetet för att skydda miljön och främja hållbar utveckling. På sista tiden har det blivit viktigt att förmå så många länder som möjligt att börja bekämpa klimatförändringar enligt vad man kommit överens om i ”Kyotoprotokollet” – precis som vi i EU gör.

Commission civil service

Valerie ger dig svart på vitt om EU

Kommissionens dialog med allmänheten tar sig många uttryck.Kommissionen tar in synpunkter från många håll, men erbjuder också användarvänlig information om viktiga EU-frågor – både i tryck och på webben.Valerie kommer dagligen i kontakt med människor som söker information om miljön.

Valerie är från Irland och föddes i Dublin 1965. Hon är biblioteksassistent och publikationsansvarig.

Valerie O’Brien

Valerie och hennes man flyttade till Bryssel från Dublin 1990 då han fick ett jobb på Europaparlamentet.Fem år senare lämnade hon en anställning på ett internationellt revisionsföretag för ett jobb på kommissionen.

Hon arbetade först som sekreterare på transportdirektoratet. Därefter sökte hon ett jobb som innebar mer kontakt med människor, större frihet och mer ansvar.”På det sättet finns det många möjligheter inom kommissionen.Om cheferna ser att någon har potential att utvecklas, så ger de en chansen.”

Valerie hittade vad hon sökte hos miljödirektoratets informationscentrum. ”Jag sysslar med framställningen av publikationer, vilket innebär att jag sköter kontakterna med våra leverantörer. Jag tar också hand om allmänhetens beställningar av våra publikationer.”

”Våra publikationer är inga facktexter.De försöker förklara miljöpolitiken i allmänna ordalag. Det finns till exempel särskilda serier för barn.Jag är också ansvarig för att se till att de förfrågningar som kommer med e-post besvaras inom de 15 arbetsdagar som kommissionen har som regel. Det är svårt ibland.Vi får hundratals frågor som ofta är rätt specialiserade.”

På eftermiddagarna är centrumets bibliotek öppet för allmänheten.”Vi har besökare från hela EU.Det gör att ingen dag är den andra lik, eftersom man inte vet vem som tittar in och vad de kommer att fråga om.Ofta finns informationen på Internet, men människor vet inte alltid var de ska leta eller hur man letar effektivt, så de sitter där med en massa information de inte har någon nytta av.Jag tycker att det är roligt att hjälpa dem att hitta exakt vad de söker.”

Commission civil service