Kruimelpad

Wist u dat …

…de EU zich in de voorhoede bevindt van het "Kyoto"-beleid om de luchtvervuiling die de aarde opwarmt, te verminderen?Europeanen zijn zeer milieubewust.De EU speelt dan ook op mondiaal vlak een voortrekkersrol inzake de bescherming van het milieu en de bevordering van duurzame ontwikkeling.De laatste jaren is het belangrijk geworden om zoveel mogelijk landen ter wereld te overtuigen iets te doen tegen de klimaatverandering, zoals afgesproken in het Kyoto-protocol en zoals de Europeanen reeds doen.

Commission civil service

Alles wat u maar wilt weten

De dialoog van de Commissie met de burgers van de EU neemt tal van vormen aan.De Commissie raadpleegt de bevolking geregeld, maar verstrekt ook – in gedrukte vorm en op internet – toegankelijke informatie over haar beleid.Valerie communiceert dagelijks met burgers die op zoek zijn naar informatie over het milieu.

Valerie is in 1965 geboren in Dublin, Ierland.Zij is bibliotheekassistente/publicatiemedewerkster.

Valerie O’Brien

Valerie is in 1990 van Dublin naar Brussel verhuisd toen haar man daar bij het Europees Parlement ging werken.Vijf jaar later stapte zij over van een internationale boekhoudfirma naar de Commissie.

Zij begon als secretaresse bij het departement voor vervoer, en zag vervolgens uit naar een job die haar meer onder de mensen zou brengen, waarbij zij zelfstandiger zou kunnen werken en directe verantwoordelijkheden zou krijgen."De Commissie biedt in dat opzicht goede kansen.Bij ons proberen eenheidshoofden altijd potentieel van welke aard dan ook te benutten.”

Bij het informatiecentrum van het departement voor milieuzaken vond Valerie wat zij zocht."Ik werk nu mee aan de productie van onze publicaties, waarvoor ik contacten met externe contractanten onderhoud.Ook behandel ik verzoeken om toezending van deze publicaties.”

"Onze publicaties zijn niet erg technisch.Wij proberen het milieubeleid in eenvoudige taal uit te leggen; hiervoor hebben wij ook een speciale reeks voor scholieren.Ik moet ervoor zorgen dat vragen die ons per e-mail bereiken, binnen de 15 dagen worden beantwoord, zoals de Commissie belooft.Dat is niet altijd even gemakkelijk.We krijgen namelijk honderden vragen, die dikwijls heel technisch zijn.”

´s Middags is de bibliotheek van het centrum toegankelijk voor iedereen."Wij krijgen bezoekers van overal uit de EU.Daardoor is elke dag weer heel anders dan de vorige; je weet namelijk nooit wie er die dag binnen zal komen en wat voor vragen je krijgt.Vaak staat de gewenste informatie al op internet, maar de mensen weten niet altijd waar ze moeten kijken of hoe ze efficiënt moeten zoeken, zodat ze een hoop info krijgen waar ze niets aan hebben.En ik help hen graag om precies te vinden wat ze nodig hebben.”

Commission civil service