Sökväg

Matthias förhandlar och påverkar

Att kommissionens anställda skulle fatta beslut utan att bekymra sig om effekterna är en beskrivning som ligger långt ifrån den verkliga beslutsprocessen i EU.Det rör sig i själva verket om en demokratisk process där kommissionen, 27 nationella regeringar, Europaparlamentet och många andra aktörer deltar.Matthias är förhandlare och deltog i arbetet inför 2004 års EU-utvidgning till 25 länder. Nu för han diskussioner med potentiella nya medlemmar. Han arbetar mitt i den demokratiska processen.

Matthias föddes i den tyska staden Celle 1967. Han arbetar i kommissionen som förhandlare med kandidatländer om jordbruks- och livsmedelssäkerhet

Matthias Langemeyer

Vår kommissionsavdelning ansvarar för förhandlingarna med blivande medlemmar och vår huvuduppgift är att lyssna på kandidatländernas problem.Vi gör allt vi kan för att tillmötesgå dem, men måste också ta hänsyn till vad andra avdelningar tycker – i mitt fall de kollegor som sysslar med jordbruksfrågor och med hälso- och konsumentskydd.Vi måste dessutom vara rättvisa mot EU:s bönder och konsumenter.

EU:s förhandlingsposition utarbetas av kommissionen men måste godkännas av medlemsländerna innan den presenteras för kandidatländerna.Att få kommissionens förhandlingsförslag godkända är en process som Matthias ser som ett tillfälle för problemlösning, inte som en konfrontation.”När man är i rådet med de 25 medlemsländerna och kommissionen och man ska komma fram till en kompromiss som passar alla, då känner man att EU utvecklas varje dag.Och jag älskar att arbeta med frågor som påverkar så många människor.”

Efter skolgång i Frankrike och i hemlandet Tyskland valde Matthias att studera agronomi i Bonn och Toulouse som en väg till en internationell karriär. Det gav utdelning. Matthias har arbetat för EU i olika funktioner sedan dess.

Han tillbringade två år i Bryssel med att analysera jordbrukslagstiftningen inom ett program för arbetslivserfarenhet som drevs av europeiska universitet.Därefter följde en tid som ”juniorexpert” på EU:s delegation på Barbados och en tidsbegränsad anställning i Bryssel då han administrerade biståndsprojekt i Mellanöstern. Därefter tillbringade han en tid som tillfälligt EU-anställd i Belgrad där han hjälpte serbiska bönder efter konflikten på Balkan. Han fick fast anställning 2003.

Commission civil service