Kruimelpad

Onderhandelingen: resultaat van je werk

Sommigen denken dat ambtenaren van de Commissie regels maken zonder zich over de gevolgen ervan te bekommeren, maar daar klopt niets van. In werkelijkheid is het een democratisch besluitvormingsproces,waarbij de Commissie, 27 nationale regeringen, het Europees Parlement en vele anderen betrokken zijn.Matthias, onderhandelaar bij de uitbreiding van de EU in 2004 en bij besprekingen met mogelijke toekomstige leden van de EU, werkt in het hart van dit democratische proces.

Matthias is in 1967 geboren in Celle, Duitsland.Hij werkt voor de Commissie als onderhandelaar voor landbouw en voedselveiligheid met kandidaat-lidstaten.

Matthias Langemeyer

"Ons departement bij de Commissie houdt zich bezig met de toetredingsonderhandelingen en moet dus luisteren naar de wensen en verlangens van de kandidaat-lidstaten.We doen ons uiterste best om hieraan tegemoet te komen, maar we houden ook rekening met de gezichtspunten van andere departementen — in mijn geval zijn dat collega’s die verantwoordelijk zijn voor landbouw en voor gezondheid en consumentenbescherming.We moeten ook denken aan de boeren en consumenten van Europa."

De Commissie stelt het onderhandelingsstandpunt van de EU op, maar de lidstaten moeten het valideren voordat het aan de kandidaat-lidstaten wordt voorgelegd.Deze toetsing van de voorstellen van de Commissie ziet Matthias niet als een proces van confrontatie, maar als een proces van probleemoplossing."Als je in de EU-Raad met 25 lidstaten en de Commissie aan een voor alle betrokkenen bevredigend compromis werkt, voel je Europa gewoon van dag tot dag evolueren.En ik vind het heerlijk om werk te doen dat voor zoveel mensen van belang is.”

Na zijn opleiding in Frankrijk en zijn geboorteland Duitsland ging Matthias met het oog op een internationale carrière in Bonn en Toulouse agronomie studeren.Dat bleek een verstandige keuze.Sindsdien heeft Matthias in verschillende functies voortdurend voor de EU gewerkt.

In het begin bracht hij twee jaar door in Brussel met het analyseren van landbouwwetgeving voor een werkervaringsprogramma van Europese universiteiten.Daarna kreeg hij een detachering als "jonge deskundige" bij de EU-delegatie in Barbados, een contract als hulpambtenaar te Brussel voor het beheer van steunprojecten in het Midden-Oosten, een tijdelijke aanstelling als EU-ambtenaar te Belgrado om de Servische boeren in de nasleep van de oorlog de helpende hand te reiken, en in 2003 zijn benoeming tot ambtenaar bij de EU.

Commission civil service