Navigációs útvonal

Tárgyalás – szavakkal a tettekért

Téved, aki azt gondolja, hogy a Bizottság tisztviselői anélkül alkotnak szabályokat, hogy tekintettel lennének a következményekre. Az uniós döntéshozatal egészen másként működik.Demokratikus folyamatról van szó, melyben a Bizottságon kívül a 27 tagállam nemzeti kormánya, az Európai Parlament és sok más szereplő is részt vesz.E demokratikus döntéshozatali folyamat egyik szereplője Matthias, aki tárgyalóként közreműködött az EU 2004. évi bővítésében, és jelenleg is aktívan részt vesz a csatlakozni kívánó országokkal folytatott megbeszéléseken.

Matthias 1967-ben született a németországi Cellében.A Bizottságnál tárgyalóként dolgozik. Szakterületét a tagjelölt országokkal mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági kérdésekben folytatott tárgyalások jelentik.

Matthias Langemeyer

„Annál a bizottsági osztálynál dolgozom, amelyik a csatlakozási tárgyalások lefolytatásáért felelős. Elsődleges feladatunk, hogy a megbeszélések során figyelmesen meghallgassuk a tagjelölt országok által felvetett és fontosnak ítélt kérdéseket.Mindent megteszünk azért, hogy szempontjaikat figyelembe vegyük, de mérlegeljük a többi osztály álláspontját is; én például a mezőgazdasággal, egészségüggyel és fogyasztóvédelemmel foglalkozó kollégákkal konzultálok rendszeresen.Ezenfelül az európai gazdálkodókkal és fogyasztókkal szemben is méltányosnak kell lennünk.”

Az Európai Unió tárgyalási álláspontját a Bizottság dolgozza ki, ezt azonban csak a tagállamok jóváhagyását követően lehet a tagjelölt országokkal ismertetni.A Bizottság javaslatainak érvényre juttatása során Matthias a hangsúlyt nem a nézetkülönbségekre, hanem a megoldáskeresésre helyezi.„Amikor az Európai Unió Tanácsában a 25 tagország és a Bizottság képes olyan kompromisszumokat kötni, melyek mindenki számára kedvezőek, kitapinthatóvá válik, hogyan halad előre Európa a fejlődés útján.Szeretek olyan kérdésekkel foglalkozni, melyek sok ember életére vannak hatással.”

Matthias iskolaéveit Franciaországban és szülőhazájában, Németországban töltötte. Nemzetközi karrierben gondolkodott, ezért úgy határozott, Bonnban és Toulouse-ban folytat agronómusi tanulmányokat.Ez jó döntésnek bizonyult. Diplomájának megszerzése óta folyamatosan az Európai Uniónak dolgozik.

Az első két évet Brüsszelben töltötte, ahol mezőgazdasági jogszabályok elemzése terén szerzett szakmai tapasztalatot egy európai egyetemek által indított projekt keretében.Ezt követően fiatal szakértőként tevékenykedett az EU barbadosi küldöttségénél, kisegítő alkalmazottként közel-keleti segélyprojekteken dolgozott Brüsszelben, majd rövid időre Belgrádba került. Itt az EU ideiglenes alkalmazottjaként a szerbiai gazdálkodók helyzetén igyekezett segíteni a balkáni konfliktust követően. 2003-ban az Unió köztisztviselői karának tagjai közé lépett.

Commission civil service