Navigačný riadok

Aby sme si navzájom rozumeli

Vládnym predstaviteľom a expertom pracujúcim na nových právnych predpisoch, ktoré sa budú uplatňovať v celej EÚ, sa musí umožniť čítanie textov a diskusia o nich v ich jazyku.Takže komisia nemôže fungovať bez prekladateľov písaných textov a tlmočníkov živých diskusií.Marta je tlmočníčkou.

Marta sa narodila v Madride v Španielsku v roku 1966.Pracuje ako tlmočníčka pre španielsky jazyk.

Marta Sanz Fernández

„Tlmočíme akúkoľvek tému, akú si dokážete predstaviť.Niekedy sú témy tak technické, že sa terminológiu musím naučiť v rodnej španielštine pred tým, ako ju zvládnem v iných jazykoch.A keď rodáci zo Španielska používajú výjavy z býčích zápasov, je niekedy ťažké nájsť ekvivalent v inom jazyku.Je veľkým zadosťučinením, keď osoba, ktorej tlmočíte prevezme slovo s úrovňou sebaistoty, z ktorej je zrejmé, že úplne pochopila všetko, čo predchádzajúci rečník povedal v inom jazyku.

Marta pracuje v španielskom, francúzskom, talianskom, gréckom a portugalskom jazyku, ale – netradične – nie v angličtine. „Vlastne som vôbec neplánovala, že sa stanem tlmočníčkou pre EÚ, pretože som si myslela, že angličtina je nevyhnutná.To, že to tak nie je, som zistila, keď som pomáhala kolegovi na ministerstve obrany v Madride s prihláškou.“

Ďalej ma prekvapilo, že „Komisia, je skutočne zamestnávateľ, ktorý uplatňuje princíp rovnakých príležitostí.Keď som bola na prijímacom pohovore, bola som v siedmom mesiaci tehotenstva a očakávala som, že ponuku na začatie práce dostanem až po narodení dieťaťa.Ale povedali mi „Gratulujem Vám, ste prijatá“ a o mesiac ma poslali na materskú dovolenku.“

Presťahovanie do Bruselu znamenalo pre Martu, že svojim štyrom deťom mohla poskytnúť rovnakú skúsenosť žiť v zahraničí, akú zažila ona – časť svojho detstva prežila v Maroku.Pre jej manžela malo sťahovanie aj negatívne stránky, pretože „musel opustiť svoju spoločnosť a rockovú kapelu v Madride, ale našiel si východisko v riadení združenia pre španielsky hovoriacu komunitu.Robí všetko, od spoločenských stretnutí až po poskytovanie mien španielsky hovoriacich lekárov.“

Commission civil service