Kruimelpad

Ervoor zorgen dat we elkaar begrijpen

Overheidsambtenaren en deskundigen die aan nieuwe, overal in de EU toe te passen wetten werken, moeten deze teksten in hun eigen taal kunnen lezen en bespreken.De Commissie kan dus niet functioneren zonder vertalers (voor geschreven tekst) en tolken (voor mondelinge discussies).Marta is tolk.

Marta is in 1966 geboren in Madrid, Spanje.Zij is tolk voor Spaans.

Marta Sanz Fernández

"Wij krijgen alle mogelijke onderwerpen te vertolken.En sommige hiervan zijn zo technisch dat ik de terminologie eerst in het Spaans, mijn moedertaal, moet leren voordat ik aan de andere talen kan beginnen.Wanneer een Spanjaard een op het stierengevecht gebaseerde beeldspraak gebruikt, kan het moeilijk zijn een equivalent in een andere taal te vinden.Het is altijd heel bevredigend wanneer een persoon voor wie je tolkt, zelfzeker het woord neemt, omdat hieruit blijkt dat hij volledig begrijpt wat eerdere sprekers in andere talen hebben gezegd.”

Marta werkt in het Spaans, het Frans, het Italiaans, het Grieks en het Portugees, maar merkwaardig genoeg niet in het Engels. "Ik had nooit verwacht tolk bij de EU te kunnen worden, omdat ik dacht dat Engels essentieel was.Ik kwam er pas achter dat ik me daarin vergiste, toen ik een collega op het ministerie van Defensie te Madrid met het sollicitatieformulier hielp.”

Nog een verrassing was dat "de Commissie echt een werkgever is die gelijke kansen biedt.Ik was bij het interview al zeven maanden zwanger en verwachtte pas aan het werk te kunnen gaan nadat de baby was geboren.Maar wat ik te horen kreeg was “Gefeliciteerd, u bent aangenomen” en een maand later kon ik met moederschapsverlof gaan."

Dank zij de verhuizing naar Brussel kon Marta haar vier kinderen dezelfde buitenlandervaring bieden die zij had gehad in Marokko, waar zij een deel van haar jeugd heeft doorgebracht.Wel was het even moeilijk voor haar man, die "zijn bedrijf en een rockband in Madrid achter moest laten, maar hij heeft hier zijn draai gevonden en leidt nu een vereniging voor de Spaanssprekende gemeenschap.Of je nu een sociaal evenement wilt organiseren of een Spaanssprekende dokter zoekt, bij hem kun je altijd terecht."

Commission civil service