Cesta

Abychom si navzájem rozuměli

Pracují-li vládní úředníci a experti na nových právních předpisech, které mají platit v celé EU, musí mít možnost tyto předlohy pročíst a projednat ve svém mateřském jazyce. Komise proto nemůže fungovat bez překladatelů písemných dokumentů a bez tlumočníků diskusí. Marta pracuje jako tlumočnice.

Marta se narodila v Madridu v roce 1966.Je tlumočnicí španělštiny.

Marta Sanz Fernández

„Tlumočíme ústní projevy na každé myslitelné téma. Někdy jsou natolik specializované, že se musím odborné výrazy naučit nejdříve ve španělštině, než je mohu zvládnout v cizím jazyce. A když se začnou Španělé vyjadřovat v obrazných rčeních pocházejících ze slovníku býčích zápasů, může být přetlumočení jejich projevu velmi nesnadné. Jakmile se však člověk, do jehož jazyka tlumočíme, chopí slova a hovoří s plným pochopením věcných souvislostí, ukazuje to, že porozuměl všemu, co bylo před tím předneseno v jazyce, z něhož jsme tlumočili.“

 

Martinými pracovními jazyky jsou španělština, francouzština, italština, řečtina a portugalština, ale – což je neobvyklé – nepatří k nim angličtina. „Vlastně jsem nikdy nepomyslela na to, že budu pracovat jako tlumočník u EU, protože jsem se domnívala, že to není možné bez znalosti angličtiny. Že tomu tak vlastně není, jsem zjistila teprve tehdy, když jsem pomáhala jednomu kolegovi na ministerstvu obrany v Madridu s vyplňováním formuláře uchazeče o zaměstnání.“

Dalším překvapením bylo, že Komise skutečně dbá na dodržování rovnosti příležitostí. „Při přijímacím pohovoru jsem byla v sedmém měsíci těhotenství a počítala jsem s tím, že nastoupím do práce teprve po porodu. Ale oni mi řekli: „Blahopřejeme, jste přijata“, a měsíc nato mne poslali na mateřskou dovolenou.“

Přestěhování do Bruselu znamenalo pro Martu, která část svého dětství strávila v Maroku, že bude moci zkušenost z pobytu v zahraničí předat vlastním dětem. Pro jejího manžela to tak lehké nebylo, neboť musel zanechat v Madridu svůj podnik a svou rockovou skupinu, ale i v Bruselu nakonec nalezl zaměstnání, které mu plně vyhovuje: stará se zde o spolek španělsky mluvících obyvatel. Organizuje nejrůznější společenské akce, sestavil seznam španělsky mluvících lékařů apod.

Commission civil service