Navigacijska pot

Ali ste vedeli, da …

… je v zadnjih osmih letih več kot 5 000 malih podjetij imelo korist od raziskovalnih projektov, v katerih jim univerze in raziskovalna središča EU ponujajo nove  tehnološke rešitve za njihove težave?Finančna sredstva za te kolektivne raziskovalne projekte v več kot 60 % prispeva Evropska unija.Vsak evro, ki ga v tak projekt vloži malo podjetje, prinese po petih letih povprečno 5,7 evra dobička.

Commission civil service

Podpora solidarnosti in inovativnosti

Del denarja EU je namenjen spodbujanju inovacij in povečevanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva.Giorgio se ukvarja s področjema, ki sta bistvenega pomena za uspešnost: z raziskavami, ki spodbujajo konkurenčnost, in socialno politiko, ki evropskim prebivalcem pomaga izkoristiti prednosti sprememb.  

Giorgio se je rodil leta 1963 v Torinu v Italiji.Na Komisiji je odgovoren za spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi raziskovalnimi programi na področju znanosti o življenju.

Giorgio Clarotti

Giorgio sodi že v drugo generacijo uradnikov:„Kot Obelix sem padel v napoj že kot otrok,“ pravi. Najprej je sicer postal biomedicinski raziskovalec, ker je menil, da to bolj ustreza njegovi želji po spremembah in novostih.

Vendar je pri 29 letih že delal na Komisiji in upravljal 60 milijonov EUR vreden proračun za biomedicinske raziskave.Ker je vedel iz prve roke, kako malo sredstev imajo na voljo evropski raziskovalci v primerjavi z raziskovalci v ZDA in na Japonskem, je „lahko zdaj pomagal 100 Giorgiom.“

Nato je prišel na vrsto raziskovalni program za mala in srednje velika podjetja.„Mala podjetja so imela občutek, da jih Komisija ovira pri njihovem razvoju, toda naši programi so pokazali, da jim ponujamo priložnost za odkrivanje novih tehnologij, s katerimi lahko rešujejo težave.“

Dobrih deset let po zaposlitvi na Komisiji je Giorgio prestopil v oddelek za zaposlovanje in socialne zadeve, kjer je vodil enoto za komuniciranje.„Zdi se mi, da je to področje največji izziv za EU – ustvariti inovativno in dinamično gospodarstvo v starajoči se družbi.Evropski model temelji na solidarnosti.Socialna politika skrbi, da imajo priložnost vsi državljani in da ni nihče prikrajšan zaradi sprememb.Evropski socialni sklad ima na primer ključno vlogo pri usmerjanju sprememb in omogoča tudi manj konkurenčnim udeležencem, da izkoristijo prednosti sprememb.“

Toda želja, da bi evropsko raziskovalno delo in razvoj pomagal dvigniti na raven ZDA in Japonske, ga ni minila.Na začetku leta 2005 se je Giorgio vrnil na to področje, le da zdaj spodbuja tesnejše sodelovanje med nacionalnimi ministrstvi in agencijami, ki financirajo javne raziskave, da bi tako izkoristili ekonomijo obsega.

Commission civil service