Kruimelpad

Wist u dat …

…gedurende de laatste 8 jaar meer dan 5000 KMO's hun technologische problemen konden oplossen dankzij onderzoek in EU-universiteiten en -onderzoekscentra?De EU financiert deze coöperatieve en collectieve onderzoeksprojecten voor meer dan 60%.Iedere euro die een KMO in een dergelijk project investeert, brengt gemiddeld 5,7 euro op na vijf jaar!

Commission civil service

Geld voor solidariteit en innovatie

Een deel van het geld van de EU gaat naar maatregelen ter bevordering van innovatie en om de Europese economie een sterkere concurrentiepositie te geven.Giorgio heeft gewerkt op twee gebieden die in dat verband van cruciaal belang zijn:onderzoek, dat goed is voor het concurrentievermogen, en het sociaal beleid, dat de Europese burgers helpt van de veranderingen te profiteren.

Giorgio is in 1963 geboren in Turijn, Italië.Het is zijn taak de samenwerking tussen nationale onderzoekprogramma’s op het gebied van de biowetenschappen te bevorderen.

Giorgio Clarotti

Giorgio is een Commissieambtenaar van de tweede generatie:"Net als Obelix, ben ik als kind in de toverdrank gevallen”, zegt hij, hoewel hij aanvankelijk als biomedisch onderzoeker heeft gewerkt, omdat hij dacht dat dit beter aansloot bij zijn verlangen om voor verandering en innovatie te zorgen.

Maar op zijn 29e werkte hij al bij de Commissie en beheerde hij er de 60 miljoen euro belopende begroting voor biomedisch onderzoek.Hoe weinig middelen Europese onderzoekers hebben, vergeleken met onderzoekers in de Verenigde Staten en Japan, heeft Giorgio destijds zelf aan den lijve ondervonden: "Maar nu had ik genoeg om wel 100 Giorgio’s te helpen”.

Vervolgens was er een onderzoekprogramma voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's)."KMO’s hadden de indruk dat de Commissie hun ontwikkeling in de weg stond, maar dankzij onze programma’s konden zij juist de technologie vinden om hun problemen op te lossen.”

Iets meer dan 10 jaar na zijn indiensttreding bij de Commissie ging Giorgio naar het departement voor werkgelegenheid en sociale zaken, waar hij leiding gaf aan de eenheid communicatie."Dit gebied is, wat mij betreft, de grootste uitdaging voor de EU – het creëren van een innovatieve, dynamische economie in een vergrijzende samenleving.Bij het Europese model draait alles om solidariteit.Sociaal beleid is een productiefactor, waardoor alle burgers de nodige kansen krijgen en de zekerheid dat er bij het veranderingsproces niemand wordt achtergelaten.Zo speelt het Europees Sociaal Fonds een essentiële rol. Het leidt de veranderingen in de juiste banen en zorgt ervoor dat zwakkere ondernemingen van de veranderingen kunnen profiteren.”

Maar ondertussen was de uitdaging om op onderzoeks- en ontwikkelingsgebied gelijke tred te houden met de Verenigde Staten en Japan nog niet verdwenen.Begin 2005 is Giorgio weer op dit terrein aan het werk gegaan. Nu is het zijn taak de nationale ministeries en agentschappen die openbaar onderzoek financieren, nauwer te laten samenwerken en de schaalvoordelen daarvan te benutten.

Commission civil service