Navigācijas ceļš

Vai zinājāt, ka…

…pēdējo astoņu gadu laikā Eiropas augstskolās un pētniecības centros īstenotā darba rezultātus izmantojuši vairāk nekā 5000 MVU? Šos  kooperatīvās vai kolektīvās pētniecības projektus vairāk nekā 60 % apmērā finansējusi ES. Vidēji viens eiro, ko viens MVU ieguldījis kādā no šiem projektiem, piecos gados nesis 5,7 eiro peļņu!

Commission civil service

Ieguldījumi solidaritātei un inovācijai

Daļa ES naudas tiek atvēlēta inovācijai un Eiropas ekonomikas konkurētspējas nostiprināšanai.Džordžo darbojies divās šajā sakarā būtiskās jomās - pētniecībā, kas veicina konkurētspēju, un sociālajā politikā, kas palīdz Eiropas pilsoņiem izmantot pārmaiņu sniegtās iespējas.

Džordžo dzimis 1963. gadā Turīnā, Itālijā.Viņa darbs ir sekmēt sadarbību starp nacionālajām pētniecības programmām dzīvības zinātņu jomā.

Giorgio Clarotti

Džordžo ir otrās paaudzes Komisijas ierēdnis. „Es kā Obelikss iekritu tur jau bērnībā,” viņš saka. Tomēr savu karjeru viņš sāka kā biomedicīnas zinātnieks, domādams, ka tā labāk spēs īstenot savu vēlmi viest pārmaiņas un jauninājumus.

Sasniedzis 29 gadu vecumu, viņš stājas darbā Komisijā, un viņam tiek uzticēta 60 miljonus eiro lielā biomedicīniskās pētniecības budžeta pārvaldība. Tagad viņš varēja palīdzēt „simtiem Džordžo”, jo bija pats izjutis līdzekļu trūkumu, ar kādu nācās sastapties Eiropas pētniekiem salīdzinājumā ar ASV un Japānas zinātniekiem.

Tad viņam uzticēja mazajiem un vidējiem uzņēmumiem domātās pētniecības programmas pārvaldību. "MVU vidū valdīja uzskats, ka Komisija liek šķēršļus to attīstībai, bet mūsu programmas apliecināja, ka mēs varam piedāvāt tiem reālas iespējas tādu tehnoloģiju izstrādei, kas ļauj atrisināt viņu problēmas."

Nedaudz vairāk nekā 10 gadus pēc darba uzsākšanas Komisijā Džordžo pārcēlās uz nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorātu, kur vadīja komunikācijas nodaļu. „Manuprāt, šī joma ir svarīgākais ES uzdevums - novatoriskas, dinamiskas ekonomikas radīšana sabiedrībā, kas kļūst arvien vecāka. Eiropas modelim pamatā ir solidaritāte. Sociālās politikas jomas ir produktivitātes faktors. Tās nodrošina iespējas visiem pilsoņiem un garantē to, ka līdz ar pārmaiņām neviens nepaliek novārtā. Piemēram, Eiropas Sociālajam fondam ir būtiska loma tāpēc, ka tas virza pārmaiņas un gādā par to, ka tā piedāvātās priekšrocības būtu pieejamas arī personām, kuru konkurētspēja ir niecīga.”

Tajā pašā laikā joprojām nebija atrisināts uzdevums neatpalikt no ASV un Japānas pētniecībā un attīstībā. Džordžo 2005. gada sākumā atgriezās šajā jomā, šoreiz veicinot ciešāku sadarbību starp valstu ministrijām un iestādēm, kas finansē publiskās pētniecības organizācijas, lai izmantotu apjomradītas ietaupījumus.

Commission civil service