Naršymo kelias

Ar žinote, kad...

... ES uždraudė bandymus su gyvūnais kosmetikos pramonėje ir sukūrė visų vartojimo prekių ženklinimo taisykles, kad pirkėjas visuomet tiksliai žinotų, ką perka?Jus, kaip vartotoją, bet kurioje ES šalyje gina keli pagrindiniai įstatymai.Pavyzdžiui, pagal ES taisykles visos perkamo produkto sudedamosios dalys turi būti surašytos jo etiketėje.2003 m. Europos valstybių vadovai nutarė nutraukti bandymus su gyvūnais kosmetikos pramonėje.

Commission civil service

Maisto sauga

Siekdama užtikrinti, kad mūsų maistas būtų saugus nepriklausomai nuo kilmės šalies, ES taiko griežtus standartus.Dorota yra teisininkė, tikrinanti, kaip šių standartų laikomasi.

Dorota gimė 1969 m. Varšuvoje, Lenkijoje.Ji yra Komisijos ES maisto saugos taisyklių laikymosi priežiūros grupės narė.

Dorota Lewczuk-Bianco

Komisijoje Dorota pradėjo dirbti 2003 m. Iki tol ji studijavo Europos kolegijoje Natolino studentų miestelyje Lenkijoje ir 7 metus dirbo Lenkijos Europos reikalų ministerijoje.Prieš persikeldama į Briuselį kartu su vyru italu, su kuriuo susipažino studijuodama Milane, ji derino Lenkijos maisto produktus reglamentuojančius įstatymus su ES reikalavimais.

Šiuo metu Dorota dirba už vartotojų reikalus, visuomenės sveikatą, maisto saugą ir gyvūnų gerovę atsakingo generalinio direktorato Teisės reikalų skyriuje.Jos pareigos – tikrinti, ar ES Ministrų Tarybos priimtos maisto saugos taisyklės laiku įtrauktos į nacionalinius maisto produktus reglamentuojančius įstatymus ir ar jos tinkamai taikomos.Jei valstybės narės šias taisykles pažeidžia, Komisija gali paduoti jas į teismą.

„Svarbu, kad visoje ES galiotų bendros taisyklės, o mes žinotume, kad visas maistas atitinka tam tikrus reikalavimus.Pavyzdžiui, negalima nustatyti vienokios pesticidų likučių koncentracijos vienoje šalyje, kitokios – kitoje, o dar kitokios – importuojamuose produktuose.Turime sukūrę bendrąją rinką, todėl privalome dirbti išvien.Man labai malonu dirbti visai visuomenei tokioje srityje, kuri itin svarbi kasdieniam mūsų gyvenimui.“

Į Dorotos pareigas įeina ir piliečių skundų nagrinėjimas.„Kiekvienas pilietis gali pateikti skundą Komisijai.Mes dažnai gauname skundų, ypač dėl maisto saugos ir gyvūnų gerovės.Nagrinėjamas kiekvienas skundas.“

Vis dėlto Dorotos darbas nėra tik prižiūrėti, kaip laikomasi esamų taisyklių.„Tobulesni įstatymai yra vienas iš Komisijos tikslų, taigi mes taip pat siekiame supaprastinti maisto saugą reglamentuojančius įstatymus, kad jie būtų suprantamesni piliečiams ir maisto pramonės subjektams.“

Commission civil service