Навигационна пътека

Знаете ли, че…

…ЕС е забранил опитите върху животни за козметични продукти и постановил правила за етикетиране на всички потребителски стоки, така че винаги да знаете точно какво купувате?В качеството си на потребители сте защитени от някои основни закони, които се прилагат във всички страни от ЕС. Правилата на ЕС правят задължително например изброяването на всички съставки върху етикета на продукта, който купувате.През 2003 г. европейските лидери решават да прекратят опитите върху животни за козметични цели.

Commission civil service

Осигуряване на безопасна храна

ЕС разполага с общ набор от строги норми за гарантиране на безопасността и произхода на храната ни.Дорота е юрист, проверяващ спазването на тези норми.

Дорота е родена във Варшава, Полша, през 1969 г.В Комисията тя е член на екипа, следящ за спазването на правилата на ЕС за безопасност на храните.

Dorota Lewczuk-Bianco

Дорота идва в Комисията през 2003 г. след обучение в полския клон на Колежа на Европа в Натолин и 7-годишен трудов стаж в полското министерство по европейските въпроси.Веднага след пристигането си в Брюксел заедно с италианския си съпруг, когото среща като студентка в Милано, тя трябва да приведе полския закон за храните в съответствие с изискванията за членство в ЕС.

Днес Дорота работи в звено „Правни въпроси“ в генералната дирекция, отговаряща за потребителите, общественото здраве, здравето на животните и безопасността на храните.Работата ѝ е да проверява дали правилата за безопасност на храните, приети от министрите в Съвета на ЕС, се включват в националните закони за храните навреме и дали се прилагат правилно.Комисията може да заведе дело срещу държавите-членки, ако те нарушат тези правила.

„Важно е да имаме правила за целия Съюз и да знаем, че всички храни, които консумираме, отговарят на определени критерии.Невъзможно е например в една страна да е разрешено едно количество на следи от пестициди, в друга – друго, а за вносни продукти да се прилага трето.Поради единния пазар всички ние трябва да работим заедно.Лично за мен е голямо удовлетворение да работя за обществото като цяло в сектор, засягащ ежедневния ни живот“.

Работата на Дорота включва разглеждането на оплаквания от обществеността.„Всеки гражданин може да подаде жалба до Комисията и ние често получаваме оплаквания, особено за безопасността на храните и здравето на животните.Всички оплаквания се вземат предвид“.

Но работата не се състои само в надзор над действащите правила.„„По-добро регулиране“ е един от девизите на Комисията, така че ние работим също за опростяване на законите за безопасност на храните, за да е по-лесно за гражданите и промишлеността да ги разбират“.

Commission civil service