Navigācijas ceļš

Vai zinājāt, ka…

…ES ir veicinājusi telefonsarunu tarifu un aviobiļešu cenu pazemināšanos, jo kopējais tirgus un vienotā valūta ir samazinājuši cenas un paplašinājuši izvēles iespējas?ES ir  "vienots tirgus", kurā konkurence samazina cenas un paaugstina kvalitāti.ES ir radījusi eiro, kuru pašlaik izmanto 12 valstīs.Eiro nodrošina uzņēmējdarbības stabilitāti un ļauj labāk salīdzināt cenas.

Commission civil service

Eiropas nauda

Annu Eiropas iestādēs saistīja daudzkultūru un starptautiskā dimensija.Viņas darbs Briselē ir saistīts ar vistaustāmāko Eiropas integrācijas simbolu - eiro.

Anna dzimusi 1945. gadā Parīzē, Francijā.Viņa ir eiromonētu kaltuvju direktoru darba grupas sekretāre.

Anne Ropers

Nu jau šķiet gluži ierasti par autobusa biļeti Atēnās norēķināties ar Somijas eiromonētu.Taču 12 valstīs izlaisto 74 miljardu eiromonētu izmēru, svara un citu tehnisko raksturlielumu saskaņošana ir sarežģīts uzdevums.Monētu kalšana nav Komisijas pienākums; tās ir ļoti senas suverēnas dalībvalstu tiesības.Tomēr Komisijā darbojas sekretariāts, lai veiktu nepieciešamo koordināciju valstu starpā, un tas tad arī ir Annas darbs.

Anna šajā jomā strādājusi gandrīz visu laiku.Viņas pirmais darbs Komisijā bija saistīts ar valūtas maiņas kursu aprēķināšanu, rēķinot, kāds maiņas kurss pret citām valūtām būs ekijam - nosacītai valūtai, ko galvenokārt izmantoja, lai noteiktu Eiropas Savienības budžetu un maksājumus, „bet kas bija diezgan svarīga arī lieliem uzņēmumiem.Man parasti zvanīja, lai uzzinātu kursu.”

Ieviešot eiro, ekijs aizgāja pagātnē.Tā kā pagātnē nozuda arī iesaistīto dalībvalstu valūtas, un Eiropas Centrālā banka Frankfurtē pārņēma atbildību par eiro maiņas kursu, Annas darbs turpmāk bija saistīts ar eiromonētu specifikācijām.„Tagad galvenais uzdevums ir sniegt attiecīgo informāciju jaunajām dalībvalstīm.Vairākas no tām eiro izmantos jau pēc dažiem gadiem.”

Pēc 32 Briselē pavadītiem gadiem starptautiskā vide joprojām ir darba aspekts, kas viņai patīk visvairāk.„Var uzzināt par tik daudzām valstīm, nemaz neizejot no biroja.Un pēc tik daudziem šeit pavadītiem gadiem, kaut arī es jūtu ciešu saikni ar Franciju, tomēr tieši šeit es visvairāk jūtos kā mājās.”

Commission civil service