Sti

Vidste du, at…

.. EU har skåret kraftigt ned på priserne på telefonsamtaler og flybilletter, fordi det indre marked og en fælles valuta betyder lavere priser og flere valgmuligheder? EU er et "indre marked ", hvor konkurrencen tvinger priserne ned og kvaliteten op. EU har indført euroen, som bruges i 13 lande. Euroen giver stabilitet for virksomhederne og gør det lettere at sammenligne priser.

Commission civil service

Penge i EU

Det var den multikulturelle og internationale dimension ved EU-institutionerne, som tiltrak Anne.Hendes job i Bruxelles har at gøre med det mest håndgribelige symbol på europæisk integration, nemlig euroen.

Anne er født i Paris i 1945.Hun er sekretær for møntdirektørernes arbejdsgruppe vedrørende euromønter.

Anne Ropers

At købe en busbillet i Athen med en finsk euromønt tager vi nu som en selvfølge.Men at harmonisere størrelse, vægt og andre tekniske kendetegn for de 74 milliarder euromønter i de 12 lande, som anvender den fælles valuta, er en kompliceret opgave.Det er nu ikke Kommissionens ansvar, da møntprægning er en meget gammel suveræn ret, som medlemslandene har.Kommissionen yder dog sekretariatsbistand i form af den nødvendige samordning mellem regeringerne, og det er Annes nuværende job.

Anne har stort set altid arbejdet inden for dette område.Hendes første job i Kommissionen bestod i at udregne den daglige valutakurs for ecuen i forhold til de andre valutaer. Ecuen var en teoretisk valuta, som primært blev brugt til at fastsætte EU-budgetter og EU-betalinger, "men den var også ret vigtig for store virksomheder.De ringede mig tit op for at få kursen".

Ecuen forsvandt med indførelsen af euroen.Da de deltagende landes valutaer også forsvandt, og Den Europæiske Centralbank i Frankfurt overtog ansvaret for euroens valutakurs, gik Anne over til at beskæftige sig med specifikationer for euromønter."Hovedopgaven er nu at forsyne de nye medlemslande med relevante oplysninger.En række nye lande indfører euroen inden for nogle få år."

Efter 32 år i Bruxelles er det internationale miljø stadig den del af arbejdet, hun sætter størst pris på."Du lærer noget om en masse lande endda uden at forlade dit kontor.Og efter så mange år i Bruxelles, er det nu her, jeg føler mig mest hjemme, selv om jeg stadig har en stærk tilknytning til Frankrig."

Commission civil service