Διαδρομή πλοήγησης

Πού εργαζόμαστε

Αν και οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργάζονται στις Βρυξέλλες για πολλές δεκαετίες, μόλις το 1997 (Συνθήκη του Άμστερνταμ) οι Βρυξέλλες ορίστηκαν επίσημα ως έδρα της Επιτροπής.      
Το μεγαλύτερο τμήμα του προσωπικού της Επιτροπής εργάζεται στις Βρυξέλλες, ωστόσο περισσότερα από 2.000 άτομα εργάζονται στο Λουξεμβούργο και σε άλλους τόπους της Ευρώπης. Και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν γραφεία αντιπροσωπειών της Επιτροπής. Πάνω από 120 αποστολές της Επιτροπής βρίσκονται επίσης σε όλο τον κόσμο, από το Περού έως την Παπουασία Νέα Γουινέα και ασχολούνται με θέματα όπως το εμπόριο, η ανάπτυξη και η ανθρωπιστική βοήθεια.

Μάθετε περισσότερα για τακτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Commission civil service