Cesta

Kde pracujeme

Ačkoli evropští úředníci sídlí v Bruselu desítky let, teprve v roce 1997 (Amsterodamská smlouva) bylo úředně stanoveno, že Komise by měla mít své sídlo v Bruselu.
> Stručně řečeno, většina zaměstnanců Komise pracuje v Bruselu, ačkoli přes 2 000 je jich zaměstnáno v Lucemburku a na jiných místech Evropy. Zastupitelské kanceláře Komise jsou ve všech 27 zemích Evropské unie. Ve zbytku světa – od Peru po Papuu-Novou Guineu – pracuje přes 120 delegací Komise, které se zabývají převážně tématy, jako je obchod, rozvoj nebo humanitární pomoc.

Zde najdete přehled budov Evropské komise:

 

Commission civil service