Navigacijska pot

Naše delo

Evropska komisija je izvršilno telo Evropske unije.
Ima približno podobno vlogo kot državna vlada in ministrstva, čeprav Evropske unije ne moremo neposredno primerjati z državo ali kakim drugim organom.

Komisija ima štiri ločene in enako pomembne naloge:

  1. pripravlja nove zakone in predpise, o katerih potem razpravljata in odločata Evropski parlament in Svet;
  2. skrbi za tekoče upravljanje politik in dejavnosti EU (od kmetijstva in varnosti hrane do zaščite potrošnikov pred morebitno brezobzirnostjo podjetij);
  3. skrbi, da se zakoni, ki jih sprejmeta Svet in Evropski parlament, uporabljajo pravilno in enako v vseh državah EU (skupaj s Sodiščem Evropskih skupnosti);
  4. zastopa Evropsko unijo na mednarodnem prizorišču, na primer pri sklepanju sporazumov med EU in drugimi državami

Skratka, tako ali drugače sodelujemo pri vseh zadevah Evropske unije.Ob ustanovitvi EU konec petdesetih let prejšnjega stoletja so si države EU prizadevale predvsem za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje.
Danes se Evropska unija ukvarja s številnimi vprašanji, ki imajo neposreden pomen za naše vsakdanje življenje, denimo naše pravice, svoboda, varnost in pravica, odpiranje delovnih mest, razvoj regij, varstvo okolja, globalizacija kot prednost za vse.

Commission civil service