Cale de navigare

Ce facem

Comisia Europeană este braţul executiv al Uniunii Europene (UE).
Rolul său corespunde, în mare parte, guvernului sau ministerelor unei ţări, deşi Uniunea Europeană nu se poate compara cu un stat sau cu vreun alt organ

Comisia are patru funcţii diferite, toate la fel de importante:

  1. elaborarea de noi acte de lege şi regulamente care, apoi, sunt transmise Parlamentului European şi Consiliului pentru dezbatere şi decizie;
  2. gestionarea zilnică a politicilor şi activităţilor Uniunii Europene (începând cu agricultura şi siguranţa alimentelor, până la protecţia consumatorilor împotriva eventualelor abuzuri din partea unor întreprinderi lipsite de scrupule)
  3. luarea de măsuri care să garanteze că legislaţia adoptată de Consiliu şi de Parlament este aplicată în mod corect şi uniform în toate ţările Uniunii Europene (împreună cu Curtea de Justiţie)
  4. reprezentarea Uniunii Europene la nivel internaţional, de exemplu în negocierea acordurilor dintre UE şi alte ţări.

Pe scurt, suntem implicaţi, într-un fel sau altul, în tot ceea ce face UE.La întemeierea Uniunii Europene, în anii 1950, ţările membre s-au concentrat în special asupra problemelor legate de comerţ şi economie.
Însă, în prezent, UE tratează şi multe alte subiecte de importanţă directă pentru viaţa noastră de zi cu zi, cum ar fi drepturile cetăţenilor, garantarea libertăţii, securităţii şi justiţiei, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea regională, protecţia mediului şi  adaptarea globalizării la nevoile cetăţenilor.

Commission civil service