Ścieżka nawigacji

Co robimy?

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej (UE).
Jej rola odpowiada w przybliżeniu roli rządu i ministerstw krajowych, chociaż UE nie może być bezpośrednio porównywana z państwem czy jakąkolwiek inną instytucją.

Komisja pełni cztery odrębne i jednakowo istotne funkcje:

  1. opracowuje projekty nowych aktów prawnych i rozporządzeń, które są następnie przedkładane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, które po debatach podejmują decyzję;
  2. zarządza na bieżąco politykami i działaniami UE (od rolnictwa i bezpieczeństwa żywności, aż po ochronę konsumentów);
  3. dba o to, by przyjęte przez Radę i Parlament prawa były należycie i jednolicie stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE (wspólnie z Trybunałem Sprawiedliwości);
  4. reprezentuje Unię Europejską na szczeblu międzynarodowym, na przykład prowadząc negocjacje na temat umów między UE a krajami trzecimi.

Krótko mówiąc, Komisja uczestniczy we wszystkim, co robi UE w jakimkolwiek zakresie. Początki Unii Europejskiej sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, jednak wówczas kraje Wspólnoty koncentrowały się głównie na współpracy w dziedzinie handlu i gospodarki. Natomiast obecnie UE zajmuje się również całym szeregiem innych tematów, mających bezpośrednie znaczenie dla naszego codziennego życia, takich jak prawa obywatelskie, zapewnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój regionalny, ochrona środowiska i globalizacja.

Commission civil service