Kruimelpad

Wat doen wij?

De Europese Commissie is de uitvoerende tak van de Europese Unie (EU).Haar taak is min of meer te vergelijken met die van de regering en de ministeries van een land, ook al is de EU niet echt vergelijkbaar met een staat of enig ander orgaan.

De Commissie heeft vier verschillende, maar even belangrijke functies:

  1. het opstellen van nieuwe wetgeving en verordeningen, die dan ter bespreking worden voorgelegd aan de Raad en het Europees Parlement, die de uiteindelijke beslissing nemen;
  2. het dagelijks beheer van het beleid en de activiteiten van de EU, gaande van landbouw en voedselveiligheid tot maatregelen om te voorkomen dat consumenten door gewetenloze firma’s worden opgelicht;
  3. het toezicht op de correcte en in alle EU-landen gelijke toepassing van de door de Raad en het Europees Parlement aangenomen wetgeving (samen met het Hof van Justitie);
  4. de vertegenwoordiging van de EU op internationaal vlak, bijvoorbeeld bij onderhandelingen over overeenkomsten tussen de EU en andere landen.

Kortom, wij zijn op de een of andere manier betrokken bij alles wat de EU doet.  Toen de EU in de jaren '50 ontstond, waren de lidstaten vooral geïnteresseerd in samenwerking op het gebied van handel en economie.Maar nu houdt de EU zich ook bezig met tal van andere thema's die van belang zijn voor ons dagelijks leven, zoals burgerrechten, vrijheid, veiligheid, justitie, werkgelegenheid, regionale ontwikkeling, milieubescherming en mondialisering.

Commission civil service