Navigācijas ceļš

Ko mēs darām

Eiropas Komisija ir Eiropas Savienības (ES) izpildinstitūcija.
Tās uzdevumi aptuveni ir tādi paši kā kādas valsts valdības un ministriju uzdevumi, pat ja ES nav tieši salīdzināma ar kādu valsti vai kādu citu institūciju.

Komisijai ir četras skaidri noteiktas un vienlīdz svarīgas funkcijas.

  1. Izstrādāt jaunus likumus un noteikumus, kurus tad iesniedz apspriešanai un lēmuma pieņemšanai Eiropas Parlamentā un Padomē.
  2. Ik dienas gādāt par ES politikas un darbību ikdienas vadību (t.i., sākot ar pārvaldību lauksaimniecībā un pārtikas nekaitīgumā jomā un beidzot ar patērētāju aizsardzību attiecībās ar neapzinīgiem uzņēmumiem).
  3. Pārliecināties par to, ka Padomes un Eiropas Parlamenta pieņemtos tiesību aktuspiemēro pareizi un vienādi visās ES valstīs (kopā ar Tiesu).
  4. Pārstāvēt Eiropas Savienību starptautiskajā arēnā, piemēram, sarunās par nolīgumiem starp ES un citām valstīm.

Principā Komisija iesaistās visās ES darbībās.1950. gados, kad ES tika izveidota, dalībvalstis pamatā interesējās par sadarbību tirdzniecības un ekonomikas jomā.
Šodien  ES regulē daudzas citas jomas, kas tieši ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, piemēram, pilsoņu tiesības, brīvības, drošības un tiesiskuma nodrošināšana, darba vietu veidošana, reģionu attīstība, vides aizsardzība un globalizācija.

Commission civil service