Naršymo kelias

Ką veikiame

Europos Komisija – Europos Sąjungos (ES) vykdomosios valdžios institucija.
Jos vaidmuo iš esmės atitinka šalies vyriausybės ir ministerijų vaidmenį, nors ES nėra tiesiogiai lygintina su valstybe ar kita organizacija.

Komisija atlieka keturias skirtingas, bet vienodai svarbias funkcijas.

  1. Rengia naujų teisės aktų ir reglamentų projektus, kuriuos teikia Europos Parlamentui ir Tarybai svarstyti ir dėl jų priimti sprendimus.
  2. Atsako už kasdieninį įvairių krypčių ir veiklos sričių (ūkininkavimo, maisto saugos, vartotojų apsaugos nuo nesąžiningų įmonių ir t. t.)ES politikos valdymą.
  3. Užtikrina (kartu su Teisingumo Teismu), kad Tarybos ir Parlamento priimti teisės aktai būtų tinkamai ir nešališkai taikomi visose ES valstybėse narėse.
  4. Atstovauja Europos Sąjungai tarptautiniu mastu, pavyzdžiui, derėdamasi dėl ES susitarimų su kitomis valstybėmis.

Trumpai tariant, vienaip ar kitaip dalyvaujame visoje ES veikloje.XX a. šeštajame dešimtmetyje įsteigus ES jos narės daugiausia dėmesio skyrė bendradarbiavimui prekybos ir ekonomikos srityje.
Tačiau dabar ES sprendžia daug kitų kasdieniniame mūsų gyvenime svarbių klausimų, pavyzdžiui:piliečių teisių, laisvės užtikrinimo, saugumo ir teisingumo, darbo vietų kūrimo, regioninės plėtros, aplinkos apsaugos ir siekimo, kad globalizacija būtų naudinga visiems,

Commission civil service