Navigációs útvonal

Mit csinálunk?

Az Európai Bizottság az Európai Unió (EU) végrehajtó szerve.
Szerepe nagy vonalakban a nemzeti kormányok és minisztériumok feladatkörének feleltethető meg. Annak ellenére igaz ez, hogy az Európai Unió közvetlenül sem az államokhoz, sem más szerveződési formákhoz nem hasonlítható.

A Bizottság négy egyformán fontos, jól körülhatárolható feladatot lát el:

  1. jogszabályjavaslatokat dolgoz ki, melyeket ezt követően megvitatás és elbírálás céljából benyújt az Európai Parlamenthez és az Európai Unió Tanácsához;
  2. elvégzi az uniós szakpolitikák és tevékenységek irányításával kapcsolatos mindennapos feladatokat (legyen szó mezőgazdasági termeléssel, illetve élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kérdésekről vagy arról, hogyan lehet megakadályozni, hogy a fogyasztók gátlástalan üzleti csoportok áldozatául essenek);
  3. az Európai Bírósággal közösen gondoskodik arról, hogy a Tanács és a Parlament által elfogadott jogszabályokat a tagállamok mindegyikében helyesen és részrehajlás nélkül alkalmazzák;
  4. képviseli az Európai Uniót a nemzetközi politika színterén, így például az EU nevében tárgyalásokat folytat és megállapodásokat köt más országokkal.

Röviden szólva a Bizottság valamilyen módon az Európai Unió valamennyi tevékenységében részt vesz.Az 1950-es években, az Unió létrejöttét követően a tagországok együttműködésének előterében kereskedelmi és gazdasági kérdések álltak.
Ma már az EU tevékenysége sok más olyan területre kiterjed, melyek közvetlen hatást gyakorolnak mindennapi életünkre. Ide tartozik többek között a polgárokat megillető jogok, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesítése, továbbá a munkahelyteremtés, a regionális fejlesztés és a környezetvédelem. Az Unió azért is sokat tesz, hogy mindenki kamatoztatni tudja a globalizációban rejlő lehetőségeket.

Commission civil service