Navigointipolku

Mitä komissio tekee

 

Euroopan komissio on Euroopan unionin (EU) toimeenpanoelin.
Sen tehtävät vastaavat suunnilleen niitä tehtäviä, joita hallituksella ja ministeriöillä on yksittäisessä valtiossa, vaikka EU:ta ei voikaan verrata suoraan mihinkään valtioon tai elimeen.

Komissiolla on neljä erillistä tehtävää, jotka ovat kaikki yhtä tärkeitä.

1.                  Se laatii lakeja ja säädöksiä, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät ja joista ne päättävät.

2.                  Se huolehtii jokapäiväisestä hallinnosta kaikilla EU:n toiminnan aloilla (maataloudesta ja elintarvikkeiden turvallisuudesta aina kuluttajien suojeluun vilpillisten yritysten rahastukselta).

3.                  Yhdessä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kanssa se valvoo, että neuvoston ja Euroopan parlamentin säätämiä lakeja sovelletaan oikein ja samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

4.                  Se edustaa Euroopan unionia kansainvälisissä yhteyksissä ja esimerkiksi neuvottelee EU:n ja muiden maiden välisiä sopimuksia.

Lyhyesti sanottuna: komissio on tavalla tai toisella mukana kaikessa, mitä EU tekee.EU:n yhteisen taipaleen alkuvuosina 1950-luvulla jäsenvaltiot keskittyivät ennen muuta kaupan ja talouden alan yhteistyöhön.
Nykyisin EU on aktiivinen monella muullakin kansalaisten arkeen suoraan vaikuttavalla alalla. Se toimii  esimerkiksi kansalaisten oikeuksien sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi, työpaikkojen luomiseksi sekä aluekehityksen ja ympäristön suojelun edistämiseksi. EU:n tavoitteena on myös vaikuttaa asioihin niin, että globalisaatio toimii kaikkien hyväksi.

Commission civil service