Navigatsioonitee

Meie tööülesanded

Euroopa Komisjonil on oluline roll EL lubaduste täitmisel.
Komisjon vastab tööülesannete poolest riikide valitsustele ja ministeeriumidele, kuid Euroopa Liitu ei saa siiski otseselt võrrelda ei riigi ega ühegi asutusega.

Komisjonil on täita kolm erinevat, kuid võrdselt olulist ülesannet:

  1. koostada õigusaktide ja määruste ettepanekud, mis esitatakse seejärel arutamiseks ja otsuse tegemiseks nõukogule ja Euroopa Parlamendile
  2. tagada ELi poliitika- ja tegevusvaldkondade igapäevane toimimine (alates põllumajandusest ja toiduohutusest kuni tarbijate kaitsmiseni ebaausate ettevõtjate pettuste eest)
  3. tagada ( koostöös Euroopa Liidu Kohtuga) komisjoni ja Euroopa Parlamendi vastuvõetud õigusaktide korrektne ja ühetaoline rakendamine kõigis ELi liikmesriikides
  4. esindada Euroopa Liidu rahvusvahelistes suhetes, näiteks pidades läbirääkimisi ELi ja kolmandate riikide vaheliste kokkulepete üle

Kokkuvõetuna öeldes hõlmab Euroopa Liidu tegevus meid alati ühel või teisel viisil.Pärast ELi asutamist 1950-ndatel aastatel oli tema peamine eesmärk kaubandus- ja majanduskoostöö.
Kuid praegu tegeleb EL paljude muude igapäevaelu mõjutavate küsimustega: kodanike õigused, vabaduse tagamine, julgeolek ja õigus, töökohtade loomine, regionaalareng, keskkonnakaitse ning üleilmastumise positiivse mõju tagamine kõigile.

Commission civil service