Διαδρομή πλοήγησης

Τι κάνουμε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ).
Ο ρόλος της αντιστοιχεί χοντρικά στο ρόλο της κυβέρνησης και των υπουργείων μιας χώρας, αν και η ΕΕ δεν μπορεί να συγκριθεί απευθείας με το κάποιο κράτος ή οποιονδήποτε άλλο φορέα.

Η Επιτροπή επιτελεί τέσσερις ξεχωριστές και εξίσου σημαντικές λειτουργίες:

  1. τησύνταξη νέας νομοθεσίας και νέων κανονισμών, που υποβάλλονται στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς συζήτηση και έγκριση
  2. τηνκαθημερινή διαχείριση των ποικίλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της ΕΕ, (από τη γεωργία και την ασφάλεια των τροφίμων μέχρι την προστασία των καταναλωτών από την κερδοσκοπική συμπεριφορά επιχειρήσεων)
  3. τη διασφάλιση (με τη βοήθεια και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου) της σωστής και ισότιμης σε όλα τα κράτη μέλη εφαρμογής της νομοθεσίας που θεσπίζεται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο
  4. τηνεκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνή χώρο, για παράδειγμα μέσω της διαπραγμάτευσης συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών

Με λίγα λόγια, είμαστε παρόντες σε ο,τιδήποτε κάνει η ΕΕ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όταν ιδρύθηκε η ΕΕ τη δεκαετία του 1950, οι χώρες της ΕΕ εστίασαν περισσότερο στη συνεργασία σε εμπορικά και οικονομικά θέματα. Σήμερα όμως, η ΕΕ ασχολείται με πολλά άλλα θέματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά μας, όπως τα δικαιώματα των πολιτών, η προάσπιση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η περιφερειακή ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση της παγκοσμιοποίησης για όλους.

Commission civil service