Sti

Hvad laver vi?

EU-Kommissionen er EU's udøvende organ. Dens rolle svarer omtrent til et lands regering og ministerier, selv om man ikke direkte kan sammenligne EU med en stat eller noget andet organ.

Kommissionen har fire forskellige og lige vigtige funktioner:

  1. at udarbejde forslag til love og forordninger, som bliver forelagt for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på debat og beslutningstagning
  2. at stå for den daglige forvaltning af EU's politikker og aktiviteter (det være sig landbrug, fødevaresikkerhed eller beskyttelse af forbrugerne over for skrupelløse virksomheder)
  3. at sørge for, at den lovgivning, der vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet, anvendes korrekt og ensartet i alle EU-lande (sammen med Domstolen)
  4. at repræsentere EU internationalt, for eksempel ved at forhandle aftaler mellem EU og andre lande.

Vi er kort sagt med i alt, hvad EU foretager sig, på den ene eller anden måde. I EU's spæde start i 1950'erne fokuserede landene på at samarbejde om især handel og økonomi. Men nu beskæftiger EU sig også med mange andre emner, som er af direkte betydning for vores dagligdag, f.eks. borgerrettigheder, frihed, sikkerhed og retfærdighed, jobskabelse, regionaludvikling, miljøbeskyttelse og globalisering for alle.

Commission civil service