Cesta

Co děláme

Evropská komise je výkonnou větví Evropské unie (EU). Její úloha odpovídá úloze vlády a ministerstev, i když EU nelze přímo srovnávat se státem nebo s jakýmkoli jiným útvarem.

Komise plní čtyři různé, ale stejně důležité úkoly:

  1. Navrhuje nové zákony a předpisy, které pak předkládá Evropskému parlamentu a Radě k projednání a k rozhodnutí.
  2. Spravuje opatření a politiky EU (od zemědělství přes bezpečnost potravin po ochranu spotřebitelů před nepoctivými podnikateli).

  3. Bdí nad tím, aby byly právní předpisy přijaté Radou a Parlamentem správně a jednotně uplatňovány ve všech zemích EU (společně se Soudním dvorem).
  4. Zastupuje Evropskou unii na mezinárodní scéně, například při vyjednávání dohod mezi EU a jinými zeměmi.

Zkrátka podílíme se na všem, co EU dělá, ať tak či onak. Když byla EU v 50. letech 20. století založena, zaměřily se její země většinou na spolupráci v otázkách obchodu a hospodářství.
Ale nyní se EU také zabývá mnoha dalšími tématy, které mají přímý význam pro náš každodenní život, například občanskými právy, svobodou, bezpečností a spravedlností, vytvářením pracovních míst, regionálním rozvojem, ochranou životního prostředí a usměrněním globalizace ve prospěch všech.

Commission civil service