Навигационна пътека

Какво правим

Европейската комисия е изпълнителната власт на Европейския съюз (ЕС).
Ролята ѝ в общи линии съответства на тази на правителството и министерствата в дадена страна, въпреки че ЕС не може да бъде директно сравнен с държава или с който и да е друг орган.

Комисията има четири отделни и еднакво важни функции:

  1. да съставя нови закони и регламенти, които след това се предават на Европейския парламент и Съвета за дебат и решение;
  2. да се грижи за всекидневното управление на политиките и дейностите на ЕС (от земеделието и безопасността на храните до защитата на потребителите от измами от страна на безскрупулни фирми)
  3. да гарантира, че законите, приети от Съвета и Парламента, се прилагат правилно и справедливо във всички страни от ЕС (в сътрудничество със Съда на Европейските общности)
  4. да представлява Европейския съюз на международната сцена, например при договаряне на споразумения между ЕС и други държави.

С две думи, по един или друг начин участваме във всички дейности на ЕС.По време на създаването на ЕС през 50-те години на миналия век, страните членки са съсредоточени най-вече върху сътрудничеството в областта на търговията и икономиката.
Днес обаче ЕС се занимава с много други важни въпроси, пряко засягащи всекидневния ни живот, като например правата на гражданите, гарантирането на свобода, сигурност и правосъдие, създаването на работни места, регионалното развитие, опазването на околната среда и впрягането на глобализацията в полза на обикновения човек.

Commission civil service