Sökväg

Så här arbetar vi

Kommissionens anställda arbetar i olika operativa avdelningar, så kallade generaldirektorat (GD).Varje GD ansvarar för ett visst verksamhetsområde:jordbruk, konkurrens, ekonomiska och finansiella frågor osv.
Varje GD ingår i en av kommissionärernas ansvarsområden. Kommissionärerna får hjälp av sitt eget team eller det så kallade kansliet.

Förslag till nya EU-bestämmelser utarbetas i generaldirektoraten i samarbete med respektive kommissionär och hans eller hennes kansli.”Kommissionärskollegiet” sammanträder varje vecka.Sammanträdena äger vanligtvis rum i Bryssel på onsdagar. Varje punkt på dagordningen presenteras av den kommissionär som ansvarar för det aktuella området och kollegiet fattar ett gemensamt beslut i frågorna.

Klicka här om du vill veta mer om hur kommissionen arbetar:

I vårt arbete ska vi alltid vara objektiva och opartiska och agera i EU:s intresse och för allas bästa.I praktiken är vi bundna av olika etiska regler och principer som gäller vår verksamhet och våra kontakter med allmänheten, medierna, det civila samhället osv. Kort sagt regleras vår verksamhet av följande principer:

 

Commission civil service