Navigacijska pot

Kako delamo

Uslužbenci delamo v operativnih oddelkih, ki se imenujejo generalni direktorati (GD).Vsak generalni direktorat je odgovoren za določeno področje:kmetijstvo, konkurenca, gospodarske in finančne zadeve itd.
Vsak posamezen generalni direktorat je v pristojnosti enega od komisarjev, temu pa pri delu pomaga njegov urad ali kabinet.

Predloge novih zakonov EU pripravljajo posamezni oddelki Komisije v sodelovanju s komisarjem in njegovim kabinetom.Komisarji imajo sejo enkrat tedensko,ponavadi ob sredah v Bruslju.Posamezno točko na dnevnem redu predstavi komisar, ki je odgovoren za tisto področje, vsi komisarji pa potem o njej skupno odločajo.

Poglejte si pobliže delo Komisije:

Od nas se pričakuje, da bomo vselej ravnali objektivno in nepristransko v interesu Skupnosti in za javno dobro.V praksi nas zavezujejo posebni kodeks ravnanja, pravila in načela in nas vodijo pri naših dejavnostih in stikih z javnostjo, novinarji, civilno družbo itd. Če strnemo, nas pri dejavnostih vodijo naslednja načela:

 

Commission civil service