Cale de navigare

Cum lucrăm

Funcţionarii lucrează în departamente operaţionale, numite direcţii-generale (DG).Fiecare DG este responsabilă cu un domeniu politic specific:agricultură, concurenţă, afaceri economice şi financiare, etc.
Fiecare DG este sub responsabilitatea unuia dintre comisari, care, la rândul lui, este sprijinit de biroul sau cabinetul său personal.

Propunerile legislative sunt elaborate de funcţionarii Comisiei, în colaborare cu comisarul lor şi cu cabinetul acestuia.„Colegiul” comisarilor se reuneşte odată pe săptămână.Aceste întâlniri au loc de obicei la Bruxelles, miercurea.Fiecare subiect de pe ordinea de zi este prezentat de către comisarul responsabil pentru domeniul politic în cauză şi întregul colegiu ia apoi o decizie colectivă.

Analizaţi mai îndeaproape activitatea Comisiei:

În exerciţiul funcţiei, trebuie să acţionăm întotdeauna obiectiv, imparţial, în interesul Comunităţii şi pentru binele public.În practică, suntem constrânşi de anumite coduri de conduită, reguli şi principii referitoare la activităţile şi relaţiile noastre cu publicul, presa, societatea civilă etc. Într-un cuvânt, activităţile noastre sunt călăuzite de următoarele principii:

 

Commission civil service