Ścieżka nawigacji

Jak pracujemy?

Urzędnicy Komisji pracują w departamentach operacyjnych, tzw. dyrekcjach generalnych (DG). Każda z dyrekcji generalnych odpowiada za konkretny obszar polityki: rolnictwo, konkurencję, sprawy ekonomiczne i finansowe itd. Każda z dyrekcji generalnych podlega bezpośrednio jednemu z komisarzy, któremu pomaga w pracy jego prywatne biuro, czyli gabinet.

Projekty nowych unijnych aktów prawnych są sporządzane przez służbę cywilną Komisji, we współpracy z odpowiednim komisarzem i jego gabinetem. „Kolegium” komisarzy spotyka się raz w tygodniu. Spotkania te zwykle odbywają się w środy w Brukseli. Każdy punkt obrad jest przedstawiany przez komisarza odpowiedzialnego za dany obszar polityki, a kolegium podejmuje wspólną decyzję w tym zakresie.

Bardziej szczegółowe informacje na temat pracy Komisji:

Od urzędników oczekuje się obiektywnego i bezstronnego działania w interesie Wspólnoty i dobra publicznego. W praktyce obowiązują ich określone kodeksy postępowania, normy i zasady odnoszące się do działalności i stosunków ze społeczeństwem, z prasą, z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego itd. Krótko mówiąc, urzędnicy Komisji w swoich działaniach opierają się na zasadach:

 

Commission civil service