Kruimelpad

Hoe werken wij?

De ambtenaren zijn ingedeeld in departementen, die bij ons directoraten-generaal (DG's) worden genoemd.Elk DG beheert een bepaald beleidsgebied,zoals landbouw, concurrentie, economische en financiële zaken, enz.Ieder DG valt onder de verantwoordelijkheid van een van de commissarissen, die wordt bijgestaan door zijn eigen diensten, het "kabinet".

Voorstellen voor nieuwe wetgeving worden opgesteld door ambtenaren in samenwerking met hun commissaris en diens kabinet.Het "college" van commissarissen komt eens per week bij elkaar,meestal 's woensdags in Brussel.Elk agendapunt wordt toegelicht door de commissaris die voor het betrokken terrein verantwoordelijk is en het college neemt een collectief besluit hieromtrent.

Meer over het werk van de Commissie:

Er wordt van ons verwacht dat we bij ons werk altijd objectief en onpartijdig handelen in het algemeen belang en dat van de hele EU.In de praktijk zijn onze activiteiten en onze contacten met de bevolking, de pers, verenigingen enz. gebonden aan specifieke gedragscodes, regels en beginselen.Het gaat daarbij vooral om:

Commission civil service