Navigācijas ceļš

Kā mēs strādājam

Ierēdņi strādā dienestos, sauktos par ģenerāldirektorātiem (ĢD).Katrs ĢD atbild par kādu atsevišķu politikas jomu:lauksaimniecību, konkurenci, ekonomikas un finanšu jautājumiem u.c.,
un par katru ĢD tieši atbild viens komisārs, kuram palīdz viņa/viņas birojs jeb "kabinets".

Likumdošanas priekšlikumus sagatavo Komisijas dienesti sadarbībā ar kompetento komisāru un viņa kabinetu.Komisāru kolēģija tiekas sanāksmē reizi nedēļā.Šīs sanāksmes parasti notiek trešdienās Briselē.Par katru dienas kārtības jautājumu ziņo tas komisārs, kurš ir atbildīgs par attiecīgo politikas jomu, un komisāri pieņem kopēju lēmumu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Komisijas darbu:

Eiropas Savienības ierēdnim vienmēr ir jābūt objektīvam un taisnīgam Kopienas un sabiedrības interesēs.Savās darbībās un attiecībās ar publiku, presi, pilsonisko sabiedrību u.c. viņam ir pienākums ievērot ētikas kodeksu, noteikumus un principus. Viņa darbību virza šādi principi:

  • Efektivitāte
  • Ētika un vispārēji rīcības standarti
  • Caurskatāmība

 

Commission civil service