Naršymo kelias

Kaip dirbame

ES tarnautojai dirba įvairių veiklos sričių padaliniuose, kurie vadinami generaliniais direktoratais (GD).Kiekvienas GD atsakingas už konkrečią politikos kryptį:žemės ūkį, konkurenciją, ekonomiką ir finansų reikalus ir t. t.
Už kiekvieną GD atsakingas kuris nors Komisijos narys, kuriam talkina jo komanda – kabinetas.

Naujų teisės aktų projektus rengia Komisijos tarnautojai bendradarbiaudami su atitinkamu Komisijos nariu ir jo kabineto nariais.Komisijos narių kolegijos posėdžiai paprastai vyksta Briuselyje vieną kartą per savaitę –trečiadieniais.Kiekvieną darbotvarkės klausimą pateikia už atitinkamą politikos sritį atsakingas Komisijos narys, o kolegija dėl jo priima kolektyvinį sprendimą.

Daugiau informacijos apie Komisijos darbą:

Iš mūsų tikimasi, kad visada dirbtume objektyviai, nešališkai, Bendrijos interesų ir visuomenės labui.Todėl turime laikytis specialių elgesio kodeksų, taisyklių ir principų, susijusių su mūsų veikla ir ryšiais su visuomene, spauda, pilietine visuomene ir t. t.Trumpai tariant, mūsų veikla grindžiama šiais principais:

Commission civil service