Navigációs útvonal

Hogyan dolgozunk?

A köztisztviselők főigazgatóságoknak nevezett szervezeti egységekben végzik munkájukat.Mindegyik főigazgatóságnak megvan a saját szakpolitikai területe. Más-más főigazgatóság hatáskörébe tartozik például az agrárpolitika, a versenypolitika, a gazdasági és pénzügyek irányítása stb.
A főigazgatóságok tevékenységét a biztosok felügyelik, akiket munkájukban külön tisztviselői csoport, más néven kabinet segít.

A Bizottság uniós jogszabályjavaslatokat kidolgozó köztisztviselői munkájuk során együttműködnek az illetékes biztossal és a biztos kabinetjének tagjaival.A biztosok kollégiumának nevezett testület hetente egyszer ül össze.A találkozóra rendszerint szerdánként kerül sor Brüsszelben.Az egyes napirendi pontokat az adott szakpolitikai területért felelős biztos ismerteti, a „kollégium” pedig közösen határoz a kérdésről.

Közelebbről is megismerkedhet a Bizottság munkájával, ha ellátogat az alábbi oldalakra:

Munkánk során mindenkor tárgyilagosan és részrehajlás nélkül, a Közösség és a polgárok érdekeit szem előtt tartva kell eljárnunk.A mindennapi életben magatartási kódexek, szabályok és elvek szabályozzák tevékenységünket és a polgárokkal, a sajtóval és a civil társadalmi szervezetekkel kialakított kapcsolatainkat. Ezeket az elveket az alábbi kifejezések segítségével foglalhatjuk össze:

 

Commission civil service