Navigointipolku

Kuinka komissiossa työskennellään

Komission virkamiehet työskentelevät eri pääosastoissa.Kukin pääosasto vastaa tietystä politiikan alasta, esimerkiksimaataloudesta, kilpailupolitiikasta tai talous- ja rahoitusasioista.
Jokainen pääosasto toimii suoraan yhden komissaarin alaisuudessa. Komissaaria avustaa hänen oma tiiminsä eli ‘kabinettinsa’.

 

Ehdotukset uudeksi EU-lainsäädännöksi ovat komission virkamiesten, komissaarin ja tämän kabinetin yhdessä laatimia.Kaikki komissaarit yhdessä muodostavat kollegion, joka kokoontuu kerran viikossa.Yleensä kokous on keskiviikkoisin Brysselissä.Kunkin esityslistalla olevan aiheen esittelee kyseisestä politiikan alasta vastaava komissaari, ja kollegio päättää siitä yhteisesti.

Lisätietoja komission työstä:

 

Komission virkamiesten on työssään aina toimittava objektiivisesti ja puolueettomasti sekä yhteisön edun  ja yleisen edun mukaisesti.Käytännössä virkamiesten toimintaa ohjaamaan on laadittu käytännesääntöjä ja periaatteita. Myös virkamiesten suhteesta kansalaisiin, mediaan ja erilaisiin kansalaisyhteiskunnan edustajiin on omat sääntönsä ja määräyksensä. Virkamiesten toimintaa ohjaavat pääperiaatteet ovat:

Commission civil service