Navigatsioonitee

Meie töökorraldus

Ametnikud töötavad osakondades, mida nimetatakse peadirektoraatideks.Iga peadirektoraat tegeleb kindla poliitikavaldkonnaga:põllumajandus, konkurents, majandus- ja rahaküsimused, jne.
Iga peadirektoraat kuulub mõne voliniku pädevusvaldkonda, keda abistab voliniku kabinet.

Komisjoni ametnikud esitavad koostöös voliniku või tema kabinetiga ELi õigusaktide ettepanekuid.Volinike kolleegium saab kokku kord nädalas.Koosolekud toimuvad tavaliselt kolmapäeviti Brüsselis.Iga päevakorrapunkti tutvustab vastava poliitikavaldkonna eest vastutav volinik ning kolleegium teeb selles küsimuses kollektiivse otsuse.

Lisateave Euroopa Komisjoni volinike töö kohta:

Töötamise ajal oodatakse meilt objektiivset ja sõltumatut käitumist ELi huvides ning avalikkuse heaks.Me peame oma töös ning suhetes avalikkuse, ajakirjanduse ja kodanikuühiskonnaga järgima hea haldustava eeskirju ja põhimõtteid.Kokkuvõtlikult öeldes järgime töötades järgmiseid põhimõtteid:

Commission civil service