Διαδρομή πλοήγησης

Πώς εργαζόμαστε

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής εργάζονται στις λειτουργικές υπηρεσίες της, τις Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ). Κάθε ΓΔ είναι αρμόδια για ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής: γεωργία, ανταγωνισμός, οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα κ.λπ. Για κάθε ΓΔ αρμόδιος είναι ένας από τους Επιτρόπους, ο οποίος ανταποκρίνεται στο έργο του με τη βοήθεια του ‘ιδιαίτερου γραφείου ’.

Οι προτάσεις για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ συντάσσονται από τους υπαλλήλους της Επιτροπής σε συνεργασία με τον Επίτροπο και τα μέλη του ιδιαίτερου γραφείου του. Το σώμα των Επιτρόπων συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα. Οι συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιούνται συνήθως στις Βρυξέλλες κάθε Τετάρτη. Κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζεται από τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για το συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, και στη συνέχεια το σώμα των Επιτρόπων αποφασίζει συλλογικά.

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο εργασίας της Επιτροπής:

Ως υπάλληλοι της Επιτροπής, οφείλουμε να ενεργούμε πάντοτε αντικειμενικά, αμερόληπτα και προς το συμφέρον της Κοινότητας και των πολιτών της. Δεσμευόμαστε στην πράξη από συγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας, κανόνες και αρχές σχετικά με τις δραστηριότητές μας και τις σχέσεις μας με το κοινό, τον Τύπο, την κοινωνία των πολιτών κ.λπ. Με λίγα λόγια οι δραστηριότητές μας διέπονται από τις παρακάτω αρχές:

Commission civil service