Sti

Hvordan arbejder vi?

Tjenestemændene arbejder i afdelinger, der kaldes generaldirektorater (GD'er). Hvert GD er ansvarligt for et bestemt område: landbrug, konkurrence, økonomi og finans osv. Hvert GD hører under en af kommissærernes ansvarsområde. Kommissæren får hjælp af sit private kontor eller ‘kabinet’.

Forslag til ny EU-lovgivning udarbejdes af Kommissionens tjenestemænd i samarbejde med deres kommissærer og hans eller hendes kabinet. "Kollegiet" af kommissærer mødes en gang om ugen. Møderne holdes normalt i Bruxelles om onsdagen. De enkelte punkter på dagsordenen fremlægges af den kommissær, der er ansvarlig for det pågældende område, og kollegiet træffer en fælles beslutning om dem.

Se nærmere på Kommissionens arbejde:

I vores arbejde forventes vi altid at hande objektivt, upartisk, i EU's interesse og til fælles bedste.I praksis er vi bundet af nogle specifikke adfærdskodeks, regler og principper for vores aktiviteter og forbindelser med med borgerne, pressen, civilsamfundet m.m. Kort sagt er vores arbejde styret af følgende principper:

 

Commission civil service